Demokracie je diskuse.
T. G. Masaryk

CO JE STUDENTSKÁ AGORA?

Co je Studentská Agora?

Studentská Agora přináší středoškolákům příležitost nejen debatovat o současných tématech se studenty z jiných škol a učit se kvalitně argumentovat a kultivovaně vystupovat na veřejnosti, ale i zamyslet se ze všech stran nad aktuálními tématy, které hýbou českou společností.

Debata

 

Debatní soutěž Studentská Agora svým promyšleným formátem, který ověřilo více než deset let fungování, nutí studenty hledat namísto mlhavých dojmů pádné a podložené důvody pro obě protikladná stanoviska v kontroverzních tématech, která se dotýkají každého z nás.

  • Měl by být lustrační zákon zrušen?
  • Patří na střední školy výuka tělocviku?
  • Měla by veřejnoprávní televize vysílat reklamy?
  • Mělo by být na vysokých školách zavedeno školné
  • Mělo by být Turecko přijato do Evropské unie?
  • …a další aktuální témata, která je potřeba dobře promyslet!

 

 

Studenti dostanou několik týdnů před konáním soutěže seznam tvrzení, o kterých se bude v daném ročníku Studentské Agory debatovat, aby si pro ně dohledali relevantní informace a připravili si kvalitní podloženou argumentaci. Teprve na soutěži si ale vylosují, zda budou tvrzení hájit či zda mu budou oponovat. Musí si tedy ke každému tématu promyslet a připravit argumentaci pro i proti a tím se připravit na možné argumenty protistrany.

Studenti si tak do hloubky prozkoumají otázky lidských a občanských práv, globalizace, mezigenerační problémy, životní prostředí, politické uspořádání společnosti, energetiku, bezpečnost, rovnosti pohlaví, zdraví, ale i mezinárodní otázky, rozvojová témata a problémy (ne)spravedlnosti a učí se o nich kultivovaně diskutovat.

Studenti se o dané problematice spontánně informují a výsledkem je oproti pasivnímu naslouchání frontálnímu nesrovnatelně hlubší znalost tématu a informovaný postoj respektující odlišné názory.

Za více než deset ročníků soutěže se od roku 2004 Studentské Agory zúčastnilo přes 8000 studentů.  Soutěž se u studentů, pedagogů i vedení škol těší velkému zájmu a účast v soutěži je pro ně prestižní záležitostí. Stále hledáme nové cesty rozvoje projektu, protože věříme v sílu debatování.

Jak to probíhá?

Studentská Agora studenty zapojí různým způsobem v různých částech školního roku.

Zhruba od poloviny prvního pololetí zjišťuje koordinátor, na kterých školách budou mít kteří pedagogové zájem se se svými studenty do soutěže zapojit.

Semináře na školách

V zimě na jednotlivých školách probíhají semináře trvající dvě vyučovací hodiny vedené lektory Studentské Agory, v nichž se studenti dozvědí o formátu a pravidlech debatní soutěže, vyzkouší si několik debat, ale i popřemýšlí o tom, jak rozumně pracovat s informacemi, kvalitně a kultivovaně argumentovat, nebo třeba i „kam s rukama“ během veřejného vystupování. Shlédnou i ukázky debat z finále loňských ročníků, které s lektory kriticky zhodnotí.

Ve škole se pak studenti na soutěž ve spolupráci s učitelem či samostatně připravují a sestaví desetičlenný tým (+ náhradníci), který se zúčastní samotné soutěže.

skoleni_1_gjk_2015 skoleni_2_gjk_2015

Krajská kola

Na jaře probíhají v jednotlivých krajích krajská kola, ve kterých svůj argumentační um porovnají týmy studentů z různých škol. Studentské týmy mají možnost (a je to i žádoucí!) se na krajské kolo připravovat nejen co se vystupování týče – 3 týdny před krajským kolem totiž obdrží seznam soutěžních tvrzení, u nichž budou na soutěži hájit stanovisko „pro“ či „proti“.

Kouzlo Studentské Agory spočívá v tom, že si konkrétní témata i pozici „pro“ či „proti“ týmy losují až na místě bezprostředně před debatou, a musí tak mít připraveny argumenty pro obě strany.
Z každého krajského kola vzejde jeden vítězný tým, který postupuje do finále, oceněni jsou však i nejlepší debatéři napříč týmy.

Finále

Finále debatní soutěže je vyvrcholením celého ročníku studentské debatní soutěže a každoročně se symbolicky koná v reprezentativních prostorech v Praze, např. v Parlamentu ČR (k tomu odkazoval i původní název soutěže „Cestou do parlamentu“).
Věříme, že účastníky prostředí může motivovat ke kultivovanému projevu, a chceme, aby pro ně vrchol soutěže byl i příjemným zážitkem.  Zároveň na soutěžní kola zveme významné osobnosti politického, kulturního a veřejného života, které pak studentům mohou svými rozšířit poznatky o jednotlivých probíraných tématech.

minule_rocniky_2013-14 minule_rocniky_kraj_liberec_2014

Učitel zajišťuje organizaci školního semináře (místo a čas), dle svého uvážení podporuje studenty v přípravě na jednotlivá kola a doprovází je na ně.

Protože chceme, aby příležitost vyzkoušet si debatování v tomto formátu dostalo co nejvíce studentů, může se Studentské Agory každý student zúčastnit pouze jedenkrát.

 

Materiály ke stažení

Chcete si osvěžit pravidla debatní soutěže Studentská Agora? Hodily by se vám tipy k výstavbě argumentace, prezentaci, nebo práci s informačními zdroji?

Stáhněte si elektronickou verzi brožurky, kterou každá škola zapojená do Studentské Agory dostane pro svůj soutěžní tým!

Příručka debatní soutěže Studentská Agora

 

Logo Studentské Agory

Logo Studentská Agora