Demokracie je diskuse.
T. G. Masaryk

Co je Studentská Agora

Studentská Agora přináší středoškolákům příležitost nejen debatovat o současných tématech se studenty z jiných škol a učit se kvalitně argumentovat a kultivovaně vystupovat na veřejnosti, ale i zamyslet se ze všech stran nad aktuálními tématy, které hýbou českou společností.

Debata

 

Debatní soutěž Studentská Agora svým promyšleným formátem, který ověřilo více než deset let fungování, nutí studenty hledat namísto mlhavých dojmů pádné a podložené důvody pro obě protikladná stanoviska v kontroverzních tématech, která se dotýkají každého z nás.

  • Měl by být lustrační zákon zrušen?
  • Patří na střední školy výuka tělocviku?
  • Přímá volba prezidenta by měla být zrušena?
  • Mělo by být na vysokých školách zavedeno školné
  • Mělo by být Turecko přijato do Evropské unie?
  • …a další aktuální témata, která je potřeba dobře promyslet!

 

 

Studenti dostanou několik týdnů před konáním soutěže seznam tvrzení, o kterých se bude v daném ročníku Studentské Agory debatovat, aby si pro ně dohledali relevantní informace a připravili si kvalitní podloženou argumentaci. Teprve na soutěži si ale vylosují, zda budou tvrzení hájit či zda mu budou oponovat. Musí si tedy ke každému tématu promyslet a připravit argumentaci pro i proti a tím se připravit na možné argumenty protistrany.

Studenti si tak do hloubky prozkoumají otázky lidských a občanských práv, globalizace, mezigenerační problémy, životní prostředí, politické uspořádání společnosti, energetiku, bezpečnost, rovnosti pohlaví, zdraví, ale i mezinárodní otázky, rozvojová témata a problémy (ne)spravedlnosti a učí se o nich kultivovaně diskutovat.

Studenti se o dané problematice spontánně informují a výsledkem je oproti pasivnímu naslouchání frontálnímu nesrovnatelně hlubší znalost tématu a informovaný postoj respektující odlišné názory.

Za více než deset ročníků soutěže se od roku 2004 Studentské Agory zúčastnilo přes 8000 studentů.  Soutěž se u studentů, pedagogů i vedení škol těší velkému zájmu a účast v soutěži je pro ně prestižní záležitostí. Stále hledáme nové cesty rozvoje projektu, protože věříme v sílu debatování.