Demokracie je diskuse.
T. G. Masaryk

Jak to probíhá?

Studentská Agora studenty zapojí různým způsobem v různých částech školního roku.
Zhruba od poloviny prvního pololetí zjišťuje koordinátor, na kterých školách budou mít kteří pedagogové zájem se se svými studenty do soutěže zapojit.

Semináře na školách

V zimě na jednotlivých školách probíhají semináře trvající dvě vyučovací hodiny vedené lektory Studentské Agory, v nichž se studenti dozvědí o formátu a pravidlech debatní soutěže, vyzkouší si několik debat, ale i popřemýšlí o tom, jak rozumně pracovat s informacemi, kvalitně a kultivovaně argumentovat, nebo třeba i „kam s rukama“ během veřejného vystupování. Shlédnou i ukázky debat z finále loňských ročníků, které s lektory kriticky zhodnotí.

Ve škole se pak studenti na soutěž ve spolupráci s učitelem či samostatně připravují a sestaví desetičlenný tým (+ náhradníci), který se zúčastní samotné soutěže.

skoleni_1_gjk_2015 skoleni_2_gjk_2015

Krajská kola

Na jaře probíhají v jednotlivých krajích krajská kola, ve kterých svůj argumentační um porovnají týmy studentů z různých škol. Studentské týmy mají možnost (a je to i žádoucí!) se na krajské kolo připravovat nejen co se vystupování týče – 3 týdny před krajským kolem totiž obdrží seznam soutěžních tvrzení, u nichž budou na soutěži hájit stanovisko „pro“ či „proti“.

Kouzlo Studentské Agory spočívá v tom, že si konkrétní témata i pozici „pro“ či „proti“ týmy losují až na místě bezprostředně před debatou, a musí tak mít připraveny argumenty pro obě strany.
Z každého krajského kola vzejde jeden vítězný tým, který postupuje do finále, oceněni jsou však i nejlepší debatéři napříč týmy.

Finále

Finále debatní soutěže je vyvrcholením celého ročníku studentské debatní soutěže a každoročně se symbolicky koná v reprezentativních prostorech v Praze, např. v Parlamentu ČR (k tomu odkazoval i původní název soutěže “Cestou do parlamentu”).
Věříme, že účastníky prostředí může motivovat ke kultivovanému projevu, a chceme, aby pro ně vrchol soutěže byl i příjemným zážitkem.  Zároveň na soutěžní kola zveme významné osobnosti politického, kulturního a veřejného života, které pak studentům mohou svými rozšířit poznatky o jednotlivých probíraných tématech.

minule_rocniky_2013-14 minule_rocniky_kraj_liberec_2014

Učitel zajišťuje organizaci školního semináře (místo a čas), dle svého uvážení podporuje studenty v přípravě na jednotlivá kola a doprovází je na ně.

Protože chceme, aby příležitost vyzkoušet si debatování v tomto formátu dostalo co nejvíce studentů, může se Studentské Agory každý student zúčastnit pouze jedenkrát.