Demokracie je diskuse.
T. G. Masaryk

Darujte

Projekt Studentská Agora byl za svých čtrnáct let fungování podpořen nespočtem grantů od českých i zahraničních státních institucí i od soukromých dárců. K financování soutěže každoročně oslovujeme všechny příznivce občanského vzdělávání mladých lidí. 

Jste jedním z nich? Podpořte finančním příspěvkem pořádání debatní soutěže Studentská Agora na našem dárcovském webu