Demokracie je diskuse.
T. G. Masaryk

O NÁS

Většinu roku je organizační tým pro účastníky soutěže „neviditelný“,  přesto je ale srdcem celého projektu.

Organizační tým oslovuje učitele, zda budou mít jejich studenti zájem se zúčastnit, domlouvá školení na jednotlivých školách a koordinuje lektory, zajišťuje potřebné materiály od brožurek, přes projektory až po losovací balónky, informuje o soutěži (třeba píše tenhle web 🙂 ), ale hlavně zařizuje a organizuje regionální i finálová kola debatní soutěže.

 

Jsme rádi, že pro Vás můžeme Studentskou Agoru připravovat, a těšíme se na Vás na soutěži!

 

Kontakty

 

 

Studentskou Agoru pořádá česká neziskovka Agora Central Europe, jejímž cílem je upevňovat demokratické procesy a podpořit navazování dialogu mezi státními institucemi, politiky a širokou veřejností. Chceme probouzet zájem občanů o veřejné problémy, umožňovat otevřenou diskuzi o naléhavých otázkách dneška i zvyšovat možnost veřejnosti se na jejich řešení efektivně podílet.

 

Agora CE

 

  • Realizuje projekty zapojování občanů do rozhodování ve městech i regionech (připravuje, realizuje i vyhodnocuje ankety, dotazníky, veřejná setkání, pracovní skupiny, workshopy, tvorbu podkladů pro rozvojové plány na základě podnětů místních obyvatel apod.)
  • Moderuje a facilituje veřejné debaty na různá témata
  • Pořádá konference a odborná školení o metodách zapojení občanů do rozhodování pro tuzemské i zahraniční politiky a neziskovky
  • Poskytuje poradenství v oblasti realizace veřejných debat, diskusí a jejich forem i občanské participace
  • Nabízí komplexní zajištění při vytváření nebo aktualizaci strategických dokumentů měst a obcí se zapojením veřejnosti
  • Rozvíjí zájem mladých lidí o veřejné dění a jejich schopnost úspěšně se do něj zapojit
    • Debatní soutěží Studentská Agora, která studenty učí nejen dobře a kultivovaně argumentovat, ale i nutí přemýšlet nad protikladnými stanovisky k aktuálním kontroverzním otázkám.
    • Simulační hrou komunální politiky, v níž středoškoláci zasedají do křesel zastupitelů svého města a řeší jeho reálné problémy.

Více na webu www.agora-ce.cz

 

Jednotlivé školy, které se účastní projektu Studentská Agora, navštěvují naši lektoři a studenti tak projdou školením nejen o pravidlech soutěže, ale i o kultivovaném argumentování a prezentačních dovednostech.

 

Lektoři

 

 

Aktuální tým lektorů

Adam

Adam má za sebou studium na Institutu mezinárodních teritoriálních studií FSV UK a v současné době se věnuje lektorování, především anglického jazyka pro firmy a jednotlivce. Jeho velkou vášní jsou logické hry, v karetní hře MtG již několikrát reprezentoval Českou republiku na turnajích například v USA či Japonsku. Projektu Studentská Agora (dříve „Cestou do parlamentu“) se věnuje už osm let.

Berta

Vystudovala obor Pedagogika na FF UK a Andragogika a personální řízení tamtéž. V současné době především připravuje a realizuje adaptační kurzy pro děti a podílí se na tvorbě kurzů i z dalších oblastí prevence sociálně patologických jevů.

David

Přednáší, pracuje na disertační práci na téma malých církví v interakci s komunistickým režimem, píše rolové hry v Rolling.cz a stará se o byt dvou kocourů. Obdivuje každého debatéra.

Martina

Martina je na doktorském studiu FSS na Ostravské univerzitě a přivydělává si prací hostesky. Hlídala děti v dětských koutcích,učila angličtinu nebo je trénovala florbal. Ve volných chvílích ráda cestuje a vyhledává zajímavé recepty, které by mohla uvařit nebo upéct.

Míra

Je senior lektor vzdělávacích outdoorových kurzů. Při studiu na Pedagogické fakultě UK učil 4 roky na SŠ a 2. stupni ZŠ. Na projektu Studentská Agora (předtím Cestou do parlamentu) dlouhodobě spolupracuje.

Olga

Olga se na gymnáziu sama zúčastnila Studentské Agory, následně na vysoké škole studovala komunikaci v médiích a dnes se věnuje především marketingu a veřejnému vystupování. V rámci spolupráce s Agorou vedla semináře o debatování a komunikačních schopnostech jak v Čechách (Studentská Agora, Czech Business Club), tak v zahraničí (Gruzie, Francie, Británie).

Ondra

Lektoroval SCIO kurzy zaměřené na učení, spoluvedl skautský oddíl a je zapojen v mnoha skautských dobrovolnických projektech. Absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě, obor Geotechnika, v současné době pracuje jako mistr na stavbách. Ve volném čase se věnuje hudbě a plastikovému modelářství.

Zuzka

Pochází z Jindřichova Hradce, vystudovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, pokračuje na Pedagogické fakultě a dlouhodobě se věnuje pedagogice a práci s dětmi. Pracovala jako au-pair, tři roky učila zahraniční studenty češtinu a vymýšlela jim kulturní program, ale také společně s dalšími mezinárodními dobrovolníky vyučovala angličtinu ve Španělsku.

 

Bývalí lektoři

Marek

Marek je studentem posledního ročníku Právnické fakulty UK. Kromě lektorování v rámci Studentské Agory učil volitelný předmět Právo a společnost na gymnáziu Christiana Dopplera a pracuje v advokátní kanceláři. Když zrovna nepracuje, hraje florbal, čte a hraje na skotské dudy.