Demokracie je diskuse.
T. G. Masaryk

O Studentské Agoře

 

Studentská Agora vzdělávací projekt pro mládež. Vede mladé lidi k porozumění médiím, k rozlišení dezinformací, je obranou proti extrémismu, vede k toleranci a porozumění věcem veřejným. Studenti jsou prostřednictvím debatní soutěže podporováni v tom, aby byli aktivními a vzdělanými občany, kteří dokáží formulovat a obhájit svůj názor, a kterým není lhostejné, co se okolo nich děje. 

Výchova k samostatnému myšlení, vystupování, vedení dialogu a diskutování na českých školách stále chybí. V projektu Studentská Agora se studenti také naučí naslouchat cizím názorům, umět najít jejich podstatu a diskutovat o ní, ale i přesvědčivě hájit svoje stanovisko. Zároveň se učí spolupracovat v týmu a pracovat na společné strategii. Tyto dovednosti jsou velmi dobře uplatnitelné v praxi všude tam, kde je potřeba pracovat a komunikovat s lidmi.

 

   

 

Debatní soutěž Studentská Agora svým promyšleným formátem, který ověřilo více než deset let fungování, nutí studenty hledat namísto mlhavých dojmů pádné a podložené důvody pro obě protikladná stanoviska v kontroverzních tématech, která se dotýkají každého z nás.

  • Měly by být v ČR zavedeny kvóty na podíl žen na volebních kandidátkách a v politických funkcích?
  • Patří na střední školy výuka tělocviku?
  • Měla by být zrušena přímá volba prezidenta?
  • Měla by být v ČR zavedena tolerance až 0,5 promile alkoholu v krvi u řidičů?  
  • Mělo by být Turecko přijato do Evropské unie?
  • …a další aktuální témata, která je potřeba dobře promyslet!

Studenti dostanou několik týdnů před konáním soutěže seznam tvrzení, o kterých se bude v daném ročníku Studentské Agory debatovat, aby si pro ně dohledali relevantní informace a připravili si kvalitní podloženou argumentaci. Teprve na soutěži si ale vylosují, zda budou tvrzení hájit či zda mu budou oponovat. Musí si tedy ke každému tématu promyslet a připravit argumentaci pro i proti a tím se připravit na možné argumenty protistrany.

Více informací o Studentské Agoře najdete zde.

 

Jak soutěž probíhá?

Semináře na školách

Nejdříve na jednotlivých školách probíhají semináře trvající dvě vyučovací hodiny vedené lektory Studentské Agory, v nichž se studenti dozvědí o formátu a pravidlech debatní soutěže, vyzkouší si několik debat a dozví se, jak rozumně pracovat s informacemi nebo jak kvalitně a kultivovaně argumentovat.

Krajská kola

Poté probíhají v jednotlivých krajích krajská kola, ve kterých svůj argumentační um porovnají týmy studentů z různých škol v několika týmových debatách na různá kontroverzní témata

Finále

Finále debatní soutěže je vyvrcholením celého ročníku studentské debatní soutěže a v debatách se v něm utkají vítězné týmy z krajských kol. Každoročně se symbolicky koná v reprezentativních prostorech v Praze, např. v Parlamentu ČR.

Více informací o průběhu celé soutěže najdete zde.