Demokracie je diskuse.
T. G. Masaryk

Jak soutěž probíhá?

 

Studentská Agora studenty zapojí různým způsobem v různých částech školního roku.
Před začátkem soutěže koordinátor Agory zjišťuje, na kterých školách budou mít kteří pedagogové zájem se se svými studenty do soutěže zapojit.

Semináře na školách

Nejdříve na jednotlivých školách probíhají semináře trvající dvě vyučovací hodiny vedené lektory Studentské Agory, v nichž se studenti dozvědí o formátu a pravidlech debatní soutěže, vyzkouší si několik debat, ale i popřemýšlí o tom, jak rozumně pracovat s informacemi, kvalitně a kultivovaně argumentovat, nebo třeba i „kam s rukama“ během veřejného vystupování. Shlédnou i ukázky debat z finále loňských ročníků, které s lektory kriticky zhodnotí.

Ve škole se pak studenti na soutěž ve spolupráci s učitelem či samostatně připravují a sestaví desetičlenný tým (+ náhradníci), který se zúčastní samotné soutěže.

  skoleni_1_gjk_2015

Krajská kola

Poté probíhají v jednotlivých krajích krajská kola, ve kterých svůj argumentační um porovnají týmy studentů z různých škol. Studentské týmy mají možnost (a je to i žádoucí!) se na krajské kolo připravovat nejen co se vystupování týče – 3 týdny před krajským kolem totiž obdrží seznam soutěžních tvrzení, u nichž budou na soutěži hájit stanovisko „pro“ či „proti“.

Kouzlo Studentské Agory spočívá v tom, že si konkrétní témata i pozici „pro“ či „proti“ týmy losují až na místě bezprostředně před debatou, a musí tak mít připraveny argumenty pro obě strany.
Z každého krajského kola vzejde jeden vítězný tým, který postupuje do finále, oceněni jsou však i nejlepší debatéři napříč týmy.

  

Finále

Finále debatní soutěže je vyvrcholením celého ročníku studentské debatní soutěže a každoročně se symbolicky koná v reprezentativních prostorech v Praze, např. v Parlamentu ČR (k tomu odkazoval i původní název soutěže “Cestou do parlamentu”).
Věříme, že účastníky prostředí může motivovat ke kultivovanému projevu, a chceme, aby pro ně vrchol soutěže byl i příjemným zážitkem.  Zároveň na soutěžní kola zveme významné osobnosti politického, kulturního a veřejného života, které pak studentům mohou svými rozšířit poznatky o jednotlivých probíraných tématech.

   

minule_rocniky_2013-14   minule_rocniky_kraj_liberec_2014

 

Učitel zajišťuje organizaci školního semináře (místo a čas), dle svého uvážení podporuje studenty v přípravě na jednotlivá kola a doprovází je na ně.

Protože chceme, aby příležitost vyzkoušet si debatování v tomto formátu dostalo co nejvíce studentů, může se Studentské Agory každý student zúčastnit pouze jedenkrát.