Demokracie je diskuse.
T. G. Masaryk

Další možnosti podpory

Debatní soutěž Studentská Agora funguje už 15 let a celkem se do ní zapojilo více než 10 tisíc studentů.
V rámci soutěže se studenti učí základním diskusním pravidlům a dovednostem.

Nefinanční partnerství

Vycházíme z předpokladu, že debatovat, kriticky uvažovat a umět si vytvořit vlastní názor by měl v demokratické společnosti umět úplně každý.

Na všech stupních našich škol stále chybí výuka ke kritickému přístupu k médiím a informacím, k samostatnému vystupování, vedení dialogu, diskutování. Cílem projektu je zlepšit schopnosti studentů středních škol tříbit si vlastní názor, poslouchat názory cizí, umět najít jejich podstatu a diskutovat o ní.

Považujeme za důležité utvářet síť organizací a institucí, které se aktivně podílejí na zlepšování stavu demokracie v České republice a chceme budovat povědomí studentů o těchto organizacích. Vytvořili jsme proto možnost nefinančního partnerství, kterým můžete vyjádřit svou podporu našemu projektu.

Pro více informací o nefinančním partnerství pište na miroslava.vitaskova@agorace.cz.

Bude nám velkou ctí, když touto cestou vyjádříte podporu našemu projektu a tím i debatování a názorové pluralitě.

Koho podpoříte?