Demokracie je diskuse.
T. G. Masaryk

Kvalifikační kolo 7. 11. 2022 v Praze

22.11.2022
👏Pondělí 7. 11. byl krásný začátek tohoto týdne, odehrála se totiž tradiční debatní soutěž Studentská Agora.
🎓V prostorách Nuselské radnice se o 2 postupová místa do finále utkalo 6 škol: Gymnázium Na Zatlance, Gymnázium Na Vítězné pláni, Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Gymnázium Jana Palacha Mělník a Malostranské gymnázium
Již v dopoledním bloku se všem porotcům vařily mozky nad výkony studentů. Kdyby všechny debaty na světe probíhaly v takovém duchu a na takové úrovni, svět by byl hezčím místem.🌏🫶
Po dopoledním bloku nás však bohužel, dle pravidel soutěže, musely 2 školy opustit. Tímto děkujeme za účast Gymnáziu Na Vítězné pláni a Malostranskému gymnáziu. V obou týmech byly silné především individuální výkony, a tak si zástupkyně obou škol odnesly diplom nejlepších debatérek.🥰
V odpoledním bloku se odehrály 2 trojdebaty, první mezi Gymnáziem Na Zatlance a Gymnáziem Josefa Jungmanna, Litoměřice. Druhá torjdebtata byla poté mezi loňským výhercem Gymnáziem Joachima Barranda, Beroun a Gymnáziem Jana Palacha, Mělník.
🏆Do finále postupují tyto školy: Gymnázium Jana Palacha, Mělník a Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice. Těšíme se na Vás 25. 11: v Senátu ČR.🏆
🏅Všem školám moc děkujeme za účast, předvedli jste neskutečné výkony a my máme velkou radost, že naše budoucnost bude právě ve Vašich rukách.
Děkujeme také všem našim sponzorů za to, že se letošní 18. ročník SA mohl konat, jmenovitě poté: Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, Královehradeckému kraji; také soukromým dárcům: Jiřímu Hlavenkovi, Františku Havlínovi, Matěji Turkovi a dalším drobným dárcům.
V neposlední řadě patří náš dík také panu místostarostovi Prahy 4 Zdeňku Kováříkovi za poskytnutí prostor Nuselské radnice a také našemu milému hostu Kristýně Seinerové, předsedkyni Pražského parlamentu dětí a mládeže.
Fotky z kvalifikačního kola najdete v albu na facebooku Studentská Agora.