Demokracie je diskuse.
T. G. Masaryk

Agora CE

Studentskou Agoru pořádá česká neziskovka Agora Central Europe, jejímž cílem je upevňovat demokratické procesy a podpořit navazování dialogu mezi státními institucemi, politiky a širokou veřejností. Chceme probouzet zájem občanů o veřejné problémy, umožňovat otevřenou diskuzi o naléhavých otázkách dneška i zvyšovat možnost veřejnosti se na jejich řešení efektivně podílet.

 

Agora CE

 

  • Realizuje projekty zapojování občanů do rozhodování ve městech i regionech (připravuje, realizuje i vyhodnocuje ankety, dotazníky, veřejná setkání, pracovní skupiny, workshopy, tvorbu podkladů pro rozvojové plány na základě podnětů místních obyvatel apod.)
  • Moderuje a facilituje veřejné debaty na různá témata
  • Pořádá konference a odborná školení o metodách zapojení občanů do rozhodování pro tuzemské i zahraniční politiky a neziskovky
  • Poskytuje poradenství v oblasti realizace veřejných debat, diskusí a jejich forem i občanské participace
  • Nabízí komplexní zajištění při vytváření nebo aktualizaci strategických dokumentů měst a obcí se zapojením veřejnosti
  • Rozvíjí zájem mladých lidí o veřejné dění a jejich schopnost úspěšně se do něj zapojit
    • Debatní soutěží Studentská Agora, která studenty učí nejen dobře a kultivovaně argumentovat, ale i nutí přemýšlet nad protikladnými stanovisky k aktuálním kontroverzním otázkám.
    • Simulační hrou komunální politiky, v níž středoškoláci zasedají do křesel zastupitelů svého města a řeší jeho reálné problémy.

Více na webu www.agora-ce.cz