Demokracie je diskuse.
T. G. Masaryk

O Studentské Agoře

Debatní soutěž

Studentská Agora je vzdělávací projekt pro studenty středních škol. Vede mladé lidi k porozumění médiím, k rozlišení dezinformací, k toleranci a porozumění věcem veřejným. Studenti jsou prostřednictvím debatní soutěže podporováni v tom, aby byli aktivními a vzdělanými občany, kteří dokáží formulovat a obhájit svůj názor, a kterým není lhostejné, co se okolo nich děje.

V projektu Studentská Agora se studenti naučí naslouchat cizím názorům, tvořit si vlastní podložené názory, diskutovat i přesvědčivě hájit své stanovisko. Zároveň se učí spolupracovat v týmu a pracovat na společné strategii.

Soutěž pořádá Agora CE – česká nezisková organizace, která usiluje o upevňování demokratických principů ve společnosti, zlepšování dialogu a navazování partnerství mezi státní správou, samosprávou, širokou veřejností a dalšími subjekty (vědeckou obcí, podnikatelskou sférou, neziskovým sektorem apod.); a věnuje se také neformálnímu občanskému vzdělávání.

Pro více informací navštivte webové stránky organizace

Agora CE tímto neformálním vzdělávacím nástrojem reaguje na nedostatečný prostor, který je v českých školách vyhrazen výchově ke kritickému myšlení, vystupování, vedení dialogu a diskutování. 

Za upynulých patnáct ročníků soutěže se od roku 2004 Studentské Agory zúčastnilo více než 10.000 studentů. Soutěž se u studentů, pedagogů i vedení škol těší velkému zájmu a účast v soutěži je pro ně prestižní záležitostí. Stále hledáme nové cesty rozvoje projektu, protože věříme v sílu debatování.

Témata debat z minulých ročníků

Mělo by být v souvislosti s trestnými činy zakázáno v médiích zveřejňovat národnost či vyznání pachatelů?  

Měla by ČR podpořit strategii EU o dosažení ekonomiky s nulovými čistými emisemi skleníkových plynů do roku 2050?

Měla by být maturita z matematiky povinná?

Měla by být rehabilitována skupina bratří Mašínů ?

Měl by být zrušen lustrační zákon?

Měla by být v ČR zavedena tolerance až 0,5 promile alkoholu v krvi u řidičů?  

Měla by ČR podpořit ozbrojenou intervenci NATO v Sýrii?

Mělo by být fyzické trestání dětí zakázáno zákonem?

Měla by eutanázie být v ČR legalizována?

Měla by být konzumace piva a vína legální od 16 let věku?

A mnohá další z oblastí jako: lidská a občanská práva, globalizace, mezigenerační problémy, životní prostředí, politické uspořádání společnosti, energetika, bezpečnost, rovnost pohlaví, zdraví nebo mezinárodní otázky a rozvojová témata.

Kontroverzní témata debat

Účastníci soutěže předem dostanou k dispozici seznam debatních tvrzení, aby si pro ně dohledali relevantní informace a připravili si kvalitní podloženou argumentaci. Až na soutěži si totiž vylosují, zda budou tvrzení hájit či zda mu budou oponovat. Musí si tedy ke každému tématu promyslet a připravit argumentaci pro i proti a tím se připravit na možné argumenty protistrany.

O dané problematice se tak studenti spontánně informují a výsledkem je oproti pasivnímu naslouchání frontálnímu nesrovnatelně hlubší znalost tématu a informovaný postoj respektující odlišné názory.

Jak soutěž probíhá?

Semináře na školách

Na zapojených školách lektoři Studentské Agory uspořádají semináře, které trvají dvě vyučovací hodiny a zúčastní se jich 10 – 35 studentů.

Účastníci se na nich naučí, jak kriticky pracovat s informacemi, jak se lépe vyjadřovat, jak kvalitně a argumentovat, nebo třeba i „kam s rukama“ při veřejném vystupování. Několik debat si prakticky vyzkouší a zhlédnou ukázky debat z loňských ročníků.

Ve škole pak studenti sestaví desetičlenný tým (+ náhradníci), který se zúčastní navazující soutěže. Tým se podle libosti samostatně či ve spolupráci s učitelem připravuje na soutěž.

Krajská kola

V krajích se uskuteční soutěžní kola, ve kterých svůj argumentační um v několika kolech debat porovnají desetičlenné týmy studentů v každém kraji ze čtyř až osmi různých škol. 

Studentské týmy 3 týdny před krajským kolem totiž obdrží seznam soutěžních tvrzení, u nichž budou na soutěži hájit stanovisko „pro“ či „proti“. Dané stanovisko si ale, stejně jako konkrétní téma, vylosují až na místě bezprostředně před debatou, a musí tak mít připraveny argumenty pro obě strany.

Z každého krajského kola vzejde jeden vítězný tým, který postupuje do finále, oceněni jsou však i nejlepší debatéři napříč týmy.

Finále

Finále je vyvrcholením celého ročníku studentské debatní soutěže a každoročně se symbolicky koná v reprezentativních prostorách v Praze, např. v Parlamentu ČR.

Věříme, že prostředí může účastníky motivovat k opravdu kultivovanému projevu, a chceme, aby pro ně vrchol soutěže byl i příjemným zážitkem.  Zároveň na soutěžní kola zveme hosty - významné osobnosti politického, kulturního a veřejného života, kteří se také vyjadřují k tématům soutěžních debat.

Finále končí slavnostním vyhlášením vítězného týmu a oceněním individuálních nejlepších debatérů z různých zúčastněných škol.

Praktické informace

Video ze soutěže a materiály

Lepší představu o tom, jak probíhají krajská kola i finále si můžete udělat z videa, které bylo natočeno na finále soutěže Studentská Agora 2016. Uvidíte také, jak vypadají konkrétní debaty nebo, jak je hodnotí porotci. 

Podrobněji o průběhu Studentské Agory se pak dozvíte také v elektronické verzi příručky o soutěži. Publikace je volně ke stažení a kromě pravidel shrnuje také základní informace o debatování.

Pokud Vám chybí jakékoliv další informace nebo byste se rádi Studentské Agory zúčastnili, kontaktujte nás.

Každý rok před začátkem soutěže koordinátor Agory zjišťuje, které školy budou mít zájem se se svými studenty do soutěže zapojit, ať už ty, které se soutěže účastnily v posledních letech nebo i nové. Soutěž se každý rok koná v několika krajích, zpravidla každoročně ve Středočeském, Liberecké, Ústeckém a Hlavním městě Praha, pokud je možnost, uskuteční se soutěž i v dalších krajích, v minulosti v Královéhradeckém nebo Moravskoslezském. 

Role učitele je na každé škole důležitá. Spolu s vedením školy a studenty rozhoduje o přihlášení do soutěže, zajišťuje komunikaci s organizátory Agory CE, domlouvá termín semináře ve škole a pak dle svého uvážení podporuje studenty v přípravě na jednotlivá kola a doprovází je na ně.

Protože chceme, aby příležitost vyzkoušet si debatování v tomto formátu dostalo co nejvíce studentů, každý student se může  Studentské Agory zúčastnit pouze jedenkrát.

Minulé ročníky

Chcete vědět více o minulých ročnících Studentské Agory nebo si zavzpomínat na rok, kdy jste se soutěže sami zúčastnili?

Ve článcích o Studentské Agoře od roku 2011 se dočtete například to, které kraje a školy se zapojily, který byl vítězný debatní tým nebo jací hosté se na soutěži objevili. O starších vám v případě zájmu popovídají pamětníci.

Ohlasy a zkušenosti