Demokracie je diskuse.
T. G. Masaryk

Co je Studentská Agora?

Studentská Agora je projekt, který vede mladé lidi k porozumění médiím, k rozlišení dezinformací, je obranou proti extrémismu, vede k toleranci a porozumění věcem veřejným. Studenti jsou prostřednictvím debatní soutěže podporováni v tom, aby byli aktivními a vzdělanými občany, kteří dokáží formulovat a obhájit svůj názor, a kterým není lhostejné, co se okolo nich děje. Projekt je formou neformálního občanského vzdělávání mládeže.

Výchova k samostatnému myšlení, vystupování, vedení dialogu a diskutování na českých školách stále chybí. V projektu Studentská Agora se studenti také naučí naslouchat cizím názorům, umět najít jejich podstatu a diskutovat o ní, ale i přesvědčivě hájit svoje stanovisko. Zároveň se učí spolupracovat v týmu a pracovat na společné strategii. Tyto dovednosti jsou velmi dobře uplatnitelné v praxi všude tam, kde je potřeba pracovat a komunikovat s lidmi.

Debatní soutěž Studentská Agora svým promyšleným formátem, který ověřilo více než deset let fungování, nutí studenty hledat namísto mlhavých dojmů pádné a podložené důvody pro obě protikladná stanoviska v kontroverzních tématech, která se dotýkají každého z nás.

  • Měly by být v ČR zavedeny kvóty na podíl žen na volebních      kandidátkách a v politických funkcích?
  • Patří na střední školy výuka tělocviku?
  • Měla by být zrušena přímá volba prezidenta?
  • Měla by být v ČR zavedena tolerance až 0,5 promile alkoholu v krvi u řidičů?  
  • Mělo by být Turecko přijato do Evropské unie?
  • …a další aktuální témata, která je potřeba dobře promyslet!

Účastníci dostanou několik týdnů před konáním soutěže seznam tvrzení, o kterých se bude v daném ročníku Studentské Agory debatovat, aby si pro ně dohledali relevantní informace a připravili si kvalitní podloženou argumentaci. Teprve na soutěži si ale vylosují, zda budou tvrzení hájit či zda mu budou oponovat. Musí si tedy ke každému tématu promyslet a připravit argumentaci pro i proti a tím se připravit na možné argumenty protistrany.

Studenti si tak do hloubky prozkoumají otázky lidských a občanských práv, globalizace, mezigenerační problémy, životní prostředí, politické uspořádání společnosti, energetiku, bezpečnost, rovnosti pohlaví, zdraví, ale i mezinárodní otázky, rozvojová témata a problémy (ne)spravedlnosti a učí se o nich kultivovaně diskutovat. O dané problematice se tak studenti spontánně informují a výsledkem je oproti pasivnímu naslouchání frontálnímu nesrovnatelně hlubší znalost tématu a informovaný postoj respektující odlišné názory.


Soutěž pořádá Agora CE – česká nezisková organizace, která usiluje o upevňování demokratických principů ve společnosti, zlepšování dialogu a navazování partnerství mezi státní správou, samosprávou, širokou veřejností a dalšími subjekty (vědeckou obcí, podnikatelskou sférou, neziskovým sektorem apod.); a věnuje se také neformálnímu občanskému vzdělávání.

Za téměř patnáct ročníků soutěže se od roku 2004 Studentské Agory zúčastnilo více než 10.000 studentů.  Soutěž se u studentů, pedagogů i vedení škol těší velkému zájmu a účast v soutěži je pro ně prestižní záležitostí. Stále hledáme nové cesty rozvoje projektu, protože věříme v sílu debatování.