Demokracie je diskuse.
T. G. Masaryk

Jak soutěž probíhá?

Studentská Agora studenty postupně zapojí v různých částech školního roku. Projekt začíná semináři ve školách, pokračuje krajskými koly soutěže a končí finálovým soutěžním kolem. 

V roce 2020 se semináře ve školách uskutečním v září a říjnu, v listopadu nás pak čekají krajská kola soutěže a v prosinci finále. 

Semináře na školách

Nejdříve na jednotlivých středních školách probíhají semináře, které trvají dvě vyučovací hodiny a jsou vedené lektory Studentské Agory. Zúčastnit se jich může 10 – 35 studentů.

Studenti se v nich naučí, jak kriticky pracovat s informacemi, jak se lépe vyjadřovat, jak kvalitně a kultivovaně argumentovat, nebo třeba i „kam s rukama“ během veřejného vystupování. Prakticky si vyzkouší si několik debat, ale i popřemýšlí o tom, jak rozumně pracovat s informacemi a shlédnou i ukázky debat z loňských ročníků, které s lektory kriticky zhodnotí.

Ve škole pak studenti sestaví desetičlenný tým (+ náhradníci), který se zúčastní samotné soutěže. Tým se podle libosti samostatně či ve spolupráci s učitelem připravuje na soutěž. 

Krajská kola

Poté probíhají v jednotlivých krajích krajská kola, ve kterých svůj argumentační um porovnají desetičlenné týmy studentů v každém kraji ze čtyř až osmi různých škol. 

Studentské týmy mají možnost (a je to i žádoucí!) se na krajské kolo připravovat nejen co se vystupování týče – 3 týdny před krajským kolem totiž obdrží seznam soutěžních tvrzení, u nichž budou na soutěži hájit stanovisko „pro“ či „proti“. Kouzlo Studentské Agory spočívá v tom, že si konkrétní témata i pozici „pro“ či „proti“ týmy losují až na místě bezprostředně před debatou, a musí tak mít připraveny argumenty pro obě strany.

Z každého krajského kola vzejde jeden vítězný tým, který postupuje do finále, oceněni jsou však i nejlepší debatéři napříč týmy.

Finále

Finále debatní soutěže je vyvrcholením celého ročníku studentské debatní soutěže a každoročně se symbolicky koná v reprezentativních prostorech v Praze, např. v Parlamentu ČR (k tomu odkazoval i původní název soutěže “Cestou do parlamentu”).

Věříme, že účastníky prostředí může motivovat ke kultivovanému projevu, a chceme, aby pro ně vrchol soutěže byl i příjemným zážitkem.  Zároveň na soutěžní kola zveme hosty – významné osobnosti politického, kulturního a veřejného života, které pak studentům mohou svými rozšířit poznatky o jednotlivých probíraných tématech.

Finále končí slavnostním vyhlášením vítězného týmu a oceněním individuálních nejlepších debatérů z různých zúčastněných škol.

Video ze soutěže

Lepší představu o tom, jak probíhají krajská kola i finále si můžete udělat z videa, které bylo natočeno na finále soutěže Studentská Agora 2016. Uvidíte také, jak vypadají konkrétní debaty nebo to, jak jsou hodnoceny porotci. 

Materiály

Podrobně o průběhu Studentské Agory se dozvíte také v elektronické verzi příručky o soutěži. Publikace je volně ke stažení a kromě pravidel a popisu toho, jak projekt funguje, shrnuje také základní informace o debatování.

Praktické informace

Každý rok před začátkem soutěže koordinátor Agory zjišťuje, které školy budou mít zájem se se svými studenty do soutěže zapojit, ať už ty, které se soutěže účastnily v posledních letech nebo i nové. Soutěž se každý rok koná v několika krajích, zpravidla každoročně ve Středočeském, Liberecké, Ústeckém a Hlavním městě Praha, pokud je možnost, uskuteční se soutěž i v dalších krajích jako je: Královéhradecký nebo Moravskoslezský. 

Role učitele je na každé škole důležitá. Spolu s vedením školy a studenty rozhoduje o přihlášení do soutěže, zajišťuje komunikaci s organizátory Agory CE, domlouvá termín semináře ve škole a pak dle svého uvážení podporuje studenty v přípravě na jednotlivá kola a doprovází je na ně.

Protože chceme, aby příležitost vyzkoušet si debatování v tomto formátu dostalo co nejvíce studentů, může se Studentské Agory každý student zúčastnit pouze jedenkrát.

Pokud Vám chybí jakékoliv další informace nebo byste se rádi Studentské Agory zúčastnili, kontaktujte nás.