Demokracie je diskuse.
T. G. Masaryk

Podpořte kraj

Soutěž studentská Agora funguje už 15 let a celkem se do ní zapojilo více než 10 tisíc studentů. Myslíme si totiž, že debatovat, kriticky uvažovat a formulovat názor by měl umět
úplně každý.
Z grantových prostředků jsme schopni každý rok účast v projektu zajistit jen několika školám v několika krajích. Staňte se partnery naší soutěže a dejte šanci studentům škol z dalšího kraje.

Podpořte kraj – 160.000 Kč

Za tuto částku jsme schopni proškolit až 200 žáků v pěti školách. Debatní týmy těchto škol se zúčastní krajského semifinále, jedna postoupí do samotného finále.

V rámci realizace partnerství Vám nabízíme:

  • Prezentaci Vaší organizace na školení ve školách
  • Umístění stánku na krajském a celorepublikovém finále
  • Spolutvorbu debatovaných témat pro krajské kolo a celorepublikové finále
  • Představitel Vaší organizace/firmy se může zúčastnit krajského kola a finále jako host, který ze své pozice komentuje debatní klání
  • Umístění Vašeho loga na webu projektu a všech propagačních materiálech
  • Prezentaci loga partnera, základních informací o něm, poděkování partnerovi na webových a Facebookových stránkách Studentské Agory i dalších projektů
  • Možnost odečitatelnosti z daní

Agora CE je nevládní neziskovou organizací, která spadá do subjektů, kterým je možné poskytnout dar odečitatelný z daní v souladu se zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.(§ 15 odst. 1). Existuje tedy možnost odečtení hodnoty daru ze základu daně fyzické osoby v případě, že souhrnná hodnota darů za zdaňovací období přesáhne 2 % ze základu daně. Podporu Studentské Agory je tak možné nejen podpořit prospěšný a kvalitní program a získat výhody a služby spojené s tímto sponzoringem, ale také snížit si základ daně.

Koho podpoříte?