Demokracie je diskuse.
T. G. Masaryk

Podpořte školu

Soutěž studentská Agora funguje už 15 let a celkem se do ní zapojilo více než 10 tisíc studentů. Myslíme si totiž, že debatovat, kriticky uvažovat a formulovat názor by měl umět úplně každý. Z grantových prostředků jsme schopni každý rok účast v projektu zajistit jen několika školám. Staňte se partnery naší soutěže a dejte šanci studentům další školy.

Podpořte školu – 40.000 Kč

Za tuto částku jsme schopni proškolit 15 – 40 žáků v jedné škole. Debatní tým této školy se zúčastní krajského semifinále, a když budou úspěšní, tak i finále.

V rámci realizace partnerství Vám nabízíme:

  • Prezentaci loga partnera, základní informace o partnerovi, poděkování partnerovi na webových stránkách, na Facebookových stránkách a Facebookových stránkách dílčích projektů a představení partnera během školení.
  • Umístění stánku na krajském kole (v případě postupu i ve finále)
  • Spolutvorbu debatovaných témat
  • Představitel Vaší organizace/firmy se může zúčastnit krajského finále jako host, který ze své pozice komentuje debatní klání.
  • Možnost odečitatelnosti z daní

Agora CE je nevládní neziskovou organizací, která spadá do subjektů, kterým je možné poskytnout dar odečitatelný z daní v souladu se zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.(§ 15 odst. 1). Existuje tedy možnost odečtení hodnoty daru ze základu daně fyzické osoby v případě, že souhrnná hodnota darů za zdaňovací období přesáhne 2 % ze základu daně. Podporu Studentské Agory je tak možné nejen podpořit prospěšný a kvalitní program a získat výhody a služby spojené s tímto sponzoringem, ale také snížit si základ daně.

Koho podpoříte?