Demokracie je diskuse.
T. G. Masaryk

Naši partneři

Naši příznivci

V minulých letech nás podpořili

Debatní soutěž pro středoškoláky Studentská Agora organizujeme s nadšením, ale samotné nadšení v reálném světě nestačí. Uskutečnění Studentské Agory by tak nebylo možné bez finanční, materiální i morální podpory našich partnerů a příznivců. Pokud se mezi ně chcete přidat, kontaktujte nás

Děkujeme, že nám pomáháte pohnout mladými lidmi, kteří pohnou světem!