Demokracie je diskuse.
T. G. Masaryk

Sponzoři

Debatní soutěž pro středoškoláky organizujeme s nadšením, ale samotné nadšení v reálném světě nestačí. Uskutečnění Studentské Agory by tak nebylo možné bez finanční i materiální podpory našich sponzorů.

Děkujeme, že nám pomáháte pohnout mladými lidmi, kteří pohnou světem!