Demokracie je diskuse.
T. G. Masaryk

Pro vítěze regionálních kol: simulace komunální politiky

18.6.2015

Představte si, že středoškoláci dostanou možnost zasednout na místa zastupitelů své obce. Co budou chtít změnit a vylepšit? Zvládnou o tom vůbec debatovat a najdou nějakou shodu? Zvládnou jednací řád a přítomnost médií i veřejnosti?
Věříme, že si vítězové krajských kol tuto výhru náležitě užijí!

 


více foto…

 

Studenti si během programu, který je vytáhne z lavic, vyzkouší roli zastupitelů a společně s politiky svého města budou řešit reálné místní problémy.

Program trvá dva až tři dny, při nichž si studenti nejprve ujasní pozici komunální politiky
v demokratickém systému ČR
a utřídí si možnosti, jak se občané mohou podílet na řešení lokálních problémů.
Nedílnou součástí programu je pak návštěva skutečného jednání zastupitelstva, které následně studenti společně s lektory zhodnotí. Následuje rozdělení studentů do jednotlivých fiktivních politických stran a jejich příprava návrhů a dotazů na jednání simulovaného studentského zastupitelstva. V této fázi je důležitá spolupráce s místními zastupiteli, kteří studentům pomáhají s kvalitní a smysluplnou formulací konkrétních návrhů.

Samotné jednání studentského simulovaného zastupitelstva kopíruje v co největší míře jednání zastupitelstva daného města, a proto se jej po dohodě s místní radnicí snažíme uskutečnit v prostorách,
kde skutečné zastupitelstvo jedná. V ideálním případě se vedení zasedání studentského zastupitelstva ujme starosta či místostarosta dané obce, což studentům zprostředkuje nejen neobvyklý zážitek, ale i možnost navázat přímý kontakt s politickými představiteli obce, kde žijí či studují.

 

Cílem projektu je zvýšit zájem studentů o komunální politiku a problémy jejich města. Reálná zkušenost s tím, jak se komunální politika tvoří, se pozitivně promítá do většího odhodlání a motivace mladých lidí zapojovat se do skutečného dění a rozhodování v obci.

Svým zaměřením projekt simulace komunální politiky nejen rozvíjí občanské kompetence studentů, ale i navazuje na Rámcový vzdělávací program pro gymnázia a interaktivní formou naplňuje některé očekávané výstupy v rámci vzdělávací oblasti Občan ve státě (v rámci vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ).

 

Pokud Vás projekt zaujal, ale nejste mezi vítězi regionálních kol Studentské Agory 2014/2015, stáhněte si leták a neváhejte se nám ozvat pro bližší info o možnostech uspořádání simulace i u vás!

LETÁK simulace zastupitelstva (pdf)

Tomáš Bazala, tomas.bazala@agorace.cz, 721 105 956
Agora CE, Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4, www.agora-ce.cz