Demokracie je diskuse.
T. G. Masaryk

Reportáž z finále 2014

1.2.2016

V roce 2014 se finálního kola Studentské agory zúčastnily 4 týmy. Detailní průběh na místě zaznamenal Tomáš Bazala. Podívejte se na jeho krátké reportážní zprávy, některé výroky Vás třeba pobaví.

 

minule_rocniky_2013-14

8:37 – Máme skoro hotové přípravy na místě. Těšíme se na první tým.

8:50 – Dorazil první porotce. Vlastně porotkyně a vypadá v dobrém rozmaru. Doufejme, že i ostatní porotci budou v podobné náladě a soutěž proběhne v uvolněném duchu

9:18 – Záhada! Kde jsou soutěžní týmy? Porota je téměř kompletní. Vše je nachystáno, ale stále chybí týmy. Ztratily se ve víru velkoměsta? Šly do jiného Lichtenštejnského paláce? Uvidíme.

9:32 – Záhada je vyřešena, týmy zlákala krása Prahy a procházka po Karlově mostě. Dva týmy (Gymnázium Joachima Barranda z Berouna a Gymnázium a SOŠ Jeronýmova z Liberce) jsou tu a další jsou, doufejme, na cestě.

9:57 – Jsme kompletní. Gymnázium Dr. Václava Šmejkala z Ústí nad Labem našlo i druhý Lichtenštejnský palác a jiná pěkná pražská zákoutí, Gymnázium Na Vítězné pláni z Prahy nakonec dorazilo také. Pomalu budeme začínat.

10:05 – Jdeme na to! ZAČÍNÁME!

První kolo

10:20 – V prvním kole se utkají týmy z Berouna a z Prahy. První téma studenti dopředu neznali.

10:35 – Tak to je panečku ale síla! Oba týmy do toho opravdu pěkně šláply a debata se přelévá na oběstrany. Rovný počet učitelů a učitelek je téma, které oběma týmům docela sedlo.

10:40 – Další téma, tentokrát, známé – legalizovat Schwarzsystém nebo ne? Uvidíme. K tématu se vyjádří jak oba týmy, tak také hosté: Petr Jan Pajas z FHS UK a Jakub Plojhar z JCI – Komory mladých podnikatelů.

10:46 -Tým gymnázia Na Vítězné pláni: “Není možné legalizovat schwarzsystém už vzhledem k tomu, že je dlouhodobě považován za nelegální a vyvolalo by to nepřijatelný precedent.” 🙂

11:01 “Bavíme se zde o pítí alkoholu mladými, ale myslíte si, že bychom se neměli zamyslet i nad pitím dospělých?” říká tým Šmejkalky, který je proti reklamám na alkohol. “Zanechme svobodu podnikání,“ kontruje tým Vítězné pláně. Pěkné. Zejména když vezmeme v potaz, že ČR je dlouhodobě největším konzumentem piva a alkoholu obecně.

11:11 – “Po formální a prezentační stránce není co vytknout …” porotce David František Wagner je dnes překvapivě smířlivý.

11-12 – “No, tak se podíváme na tu obsahovou stránku … tam bylo několik chybiček.” Tady už Davida poznáváme :). Konstruktivní kritika se správně naměřenou špetkou humoru.

11: 16 – Dalším tématem jsou přídavky na děti v rodinách s více než třemi dětmi.

11:32 – Další složení týmů – Beroun vs. Liberec. Dále přichází téma Internet by měl být zakotven v základní listině práv a svobod.

11:45 – Následuje předem známé téma – rušení dohody pro Slováky studující u nás. Uvidíme, jak si s tímto tématem poradí tým z Liberce, který je pro rušení. První argument přichází…

11:59 – “Je spravedlivé, že slovenští studenti mají možnost psát své práce a výstupy ve slovenštině. Neměli bychom to také povolit Němcům?” říká tým z Liberce. “Ale Slováci přece jinak studují v češtině, Němci přeci nemohou studovat v češtině,” odpovídá tým Berouna. “Pro vysokoškolské studium je mezinárodní účast na studiu přínosem a rozvíjí to vztahy. Problém bezplatného studia je ale problém politický a otázka se stává mnohem složitější,” říká k tématu Ing. Petr Pajas a jeho příspěvek podkreslují sirény zkoušky záchranného systému.

12:10 – Poslední střídání týmů před koncem dopoledne. Liberec a Ústí. Bude se řešit rovnost na středních školách. Ústí je pro a Liberec proti povinnosti uniforem na středních školách.

12:19 – “Jak chcete řešit třeba burku. Jak chcete zakomponovat náboženský oděv do uniformy?” říká Liberec. “Smažme sociální rozdíly!” říká Ústí.

12:29 – A poslední téma dopoledne bude lehce tabu – Kastrace sexuálních delikventů by měla být zakázána. Co zazní od obou týmů (Liberec je proti, Ústí pro) uvidíme po přípravě. Každopádně se nám pomalu blíží rozuzlení a něco pro moderátora Andreje – Oběd!

 

Odpolední debata o EU

13:21 – začíná debata moderovaná Františkem Havlínem mezi doktorem inženýrem Liborem Prudkým a inženýrem Petrem Janem Pajasem na téma: “Co nám dala a vzala EU za 10 let“. Moderátor zjistil, že v místnosti volil své zástupce do evropského parlamentu téměř každý. Po celkové volební účasti pod 20 % je to šokující náhoda. Nebo ne?

13:22 – Doktor Prudký zahajuje debatu tím, že poukazuje na tradiční české národní hodnoty. Klade otázku, co je to ten národní zájem, a jaký vliv na národ mělo deset let “profesora ekonomie” v úřadu prezidenta.

13:24 – V místnosti se doznali ke své volbě jeden volič ODS, jeden volič TOP 09 a jeden volič Pirátů.

13:26 – Inženýr Pajas se cítí být Evropanem a poukazuje také na stabilitu teritoriální podoby Čech a Moravy.

13:28 – Moderátor: “V Evropě vyhrál UKIP, ve Francii Národní fronta, Svobodní se dostali jednímkřeslem… Co to znamená? Jaké jsou trendy?”

13:30 – Doktor Prudký: “Víte, jak je velký úřednický aparát v Bruselu? Je menší, než magistrát hlavního města Prahy.” Příspěvek se dále věnuje anomii, identitě, pelíšku a tomu, kam vede nejistota a zmatečnost: k silným vůdcům. Porotce David zapisuje a uznale pokyvuje.

13:32 – Inženýr Pajas: “Obyvatelstvo má pocit, že se nemůže ubránit dopadům volného trhu a pohybu obyvatel, v případě Francie a Velké Británie i postkoloniálního dědictví. A ti lidé to svádí na EU – jenže zapomínají, že na vině je imperialistická historie, ne Unie. A existuje i naděje: v Nizozemí byla multikulturní krize před pěti lety, dnes se situace opět dává do pořádku.”

13:36 – Inženýr Pajas: “Pokud Evropa zastaví integrační proces, vrátí se do doby házeného kamení a bomb.”

13:37 – Moderátor se ptá studentů, jak vnímají legitimitu instituce, do které je při volbách tak nízká volební účast. První odpověď se rychle stáčí ke vnímaným stereotypům o tom, kterak se v Bruselu jen berou peníze.

13:38 – “Kdo nevolí, nemá právo si stěžovat.”

13:39 – “Necítím se být reprezentován ani na půdě školy. Jak se pak mohu cítit zastoupený za hranicemi?”

13:40 – “Europarlament a jeho frakce jenom schvalují věci z Rady, takže jsou k ničemu.”

13:41 – Inženýr Pajas popisuje rozdíl mezi Radou Evropy a Evropskou radou. Do toho prvního podle něj “bohužel patří i Ruská federace”. Snadná cesta jak si zapamatovat rozdíl, ne?

13:45 – Moderátor: “Je naše chyba, že jsme málo informovaní o Evropě?” – Doktor Prudký konstatuje, že v EU máme jenom tři stálé zpravodaje, kdežto Poláci 80 a Němci 150. Dále pokračuje v ostré kritice vůči českým médiím.

13:47 – Doktor Prudký: “Existuje tenze mezi dlouhým a složitým mírem mezi státy, který je udržován EU, a mezi potřebou se nedomluvit, potřebě stát na svých vlastních zájmech.”

13:50 – Moderátor ke studentům: “Co nám EU dala a vzala?

13:50 – Dala: “Otevřela dveře globalizaci”. Vzala: “Kvůli EU nám klesá politická úroveň, protože špatná kultura z evropského parlamentu proniká k nám”. “Přicházíme o obrovské množství politické suverenity, musíme přijímat zákony kvůli diktátu EU”.

13:52 – Doktor Prudký: “K té politické kultuře – západ jí má mnohem hlubší, dlouhodobě budovanou a jsou v absolutně lepší situaci.” Inženýr Pajas: “Najděte si čas a donuťte školu, abyste navštívili Brusel, parlament, zasedání výborů, a udělejte si sami svůj názor, abyste neopakovali názory, které vám byly sděleny někým jiným.”

13:56 – Ing. Pajas: “Jak bylo řečeno, EU nám poskytuje ochranu a určitou stabilitu. Co je ale třeba říci je fakt, že začíná být vyčerpána a pokud nedojde k tomu, že se Evropa opět stane tím vůdčím orgánem nesoucím hodnoty společné světu, tak bude postupně upadat.”

14:04 – Debata odborníků pomalu končí. Oba odborníci podali své argumenty o současném stavu EU a v závěru oslovili účastníky, aby i jejich aktivita nadále pomáhala rozvíjet společné evropanství a spolupráci.

14:23 – Blíží se nám vyhlášení. Porota už ví, kdo postoupí.

 

Finále finále

14:32 – Bez velkého protahování – do finále postupují týmy gymnázia Joachima Barranda v Berouně a gymnázia a SOŠ dr. Václava Šmejkala v Ústí.

14:37 – Nastává tedy souboj o absolutního vítěze. První téma je vstup na sociální sítě. Omezení vstupu na internetové platformy je možný, ale je to omezení správné? Uvidíme.

14:40 – “Pobyt na sociální síti nemusí být jen negativní. Existují sociální sítě, které pomáhají rozvoji,” říká tým gymnázia z Ústí. “Ale je regulace v pořádku? Budeme jako v Číně?” kontruje Beroun. Argument střídá argument. Padají kvalitní a velmi validní návrhy, a to prosím máme téma předem neznámé!

14:55 – Dalším tématem je porážení zvířat rituálním způsobem. Uvidíme. Jsou Halal a košer porážky špatně?

14:58 – “Uvědomme si, že omezení košer a halal porážek nemusí znamenat jejich úplné zakázání, ale jejich úpravu. V Dánsku je třeba nejdříve zvíře před porážkou omráčit a není to pak v konfliktu ani se zákony ani s náboženskými požadavky,” říká debatérka gymnázia z Berouna.

15:00 – “ČR se zavázala podporovat náboženské svobody u nás i ve světě a tím rituální porážky jsou.” “Samozřejmě, ale přeci kdyby přišel někdo a měl porážku lidí jako rituál, taky bychom to zakázali.”

15:14 A poslední debata bude stylová – tématem je zrušení státních maturit.

15:17 – “Nemůžete přeci dělat stejnou maturitu pro všechny školy. Není možné srovnávat osmileté gymnázium a učňák,” říká Beroun. “Ale právě v tom je možné najít srovnání, podle výsledků můžeme najít právě tu kvalitní školu,” odpovídá Ústí.

15:23 Příliš rychle padají argumenty a není možné je ani stihnout zaznamenat! Blíží se konec. Poslední vteřiny, poslední argument. ………………………. A je dobojováno.
Soutěžní část skončila a nyní je to na porotě.

 

 

V prostorách Senátu v Praze se utkali studenti z  Gymnázia Joachima Barranda z Berouna, Gymnázia a SOŠ Jeronýmova z Liberce, Gymnázia Dr. Václava Šmejkala z Ústí nad Labem a Gymnázia Na Vítězné pláni z Prahy.

 

Vítězem soutěže Studentská Agora 2014 se stal tým Gymnázia a SOŠ dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem.

Nejlepšími debatéry byli vyhlášeni – Marek Liška z Gymnázia a SOŠ Jeronýmova v Liberci, Robin Kryštůfek z gymnázia Na Vítězné pláni a slečna Tereza Švandelíková z Gymnázia a SOŠ dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem.

GRATULUJEME!!