Demokracie je diskuse.
T. G. Masaryk

Severočeský region

Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem

http://www.gymjat.cz

Gymnázium Jateční v Ústí nad Labem se dlouhodobě zabývá všeobecným rozvojem svých studentů. Nabízí možnost zapojit se do široké škály aktivit včetně divadelního kroužku nebo debatních soutěží. Škola také ve spolupráci s rodiči zřídila nadační fond, který podporuje studentské mimoškolní aktivity.

 

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec

http://www.gfxs.cz

 

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice

http://www.gjj.cz

Gymnázium Josefa Jungmanna je největším gymnáziem v litoměřickém okrese. Zaujímá přední místo také z hlediska kvality výchovy a vzdělávání a je středem zájmu uchazečů o studium, žáků a veřejnosti pro svůj evropský rozměr i pro svou zajímavou nabídku studijních příležitostí.
Naším hlavním cílem je připravit žáky na vysokoškolské studium. Toho chceme dosáhnout především diferenciací všeobecného vzdělávání širokou nabídkou volitelných předmětů v maturitním a předmaturitním ročníku.

Školní koordinátor: Petr Bašus

 

Gymnázium Teplice

www.gymtce.cz

 

Gymnázium Turnov

http://www.gytu.cz

 

Gymnázium U Balvanu, Jablonec

http://gymjbc.cz

 

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny

www.glouny.cz

Gymnázium Václava Hlavatého v Lounech je školou nabízející osmiletého nebo čtyřletého studia s více než stoletou tradicí a silným provázáním s městem Louny. Dlouhodobě se zabývá spoluprací s městem na rozvoji vzájemných vztahů.

 

Randovo gymnázium Jablonec

http://www.sportgym.cz