Demokracie je diskuse.
T. G. Masaryk

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Český Těšín

www.gmct.cz

Všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium s cílovou kapacitou 12 tříd – 360 žáků, poskytující v řádném denním studiu úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Gymnázium je školou s 90ti letou tradicí, působící na Těšínsku a ve spádové oblasti Třince, Jablunkova, Hnojníku, Těrlicka a Chotěbuzi. Nabízí výuku tří cizích jazyků (anglický, německý a francouzský). Pro studenty jsou k dispozici moderní počítačové učebny, jazykové učebny, chemické a biologické laboratoře.

Koordinátorka:  Mgr. Simona Belanová

Gymnázium Havířov-Podlesí

http://www.gsh.cz

Jsme 4 a 8 leté gymnázium (jedno ze dvou havířovských – to naše je obecně označováno jako “horní gympl”).

Koordinátorky: PhDr. Hana Čížová a Mgr. Andrea Dospivová

Gymnázium Jana Opletala v Litovli

http://www.gjo.cz/

 

Gymnázium Krnov

http://gymnasiumkrnov.cz/

 

Gymnázium Olgy Havlové

www.gyohavl.cz

 

Gymnázium Orlová

http://www.goa-orlova.cz/

 

Slezské gymnázium Opava

http://www.slezgymopava.cz
Slezské gymnázium je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem. Slezské gymnázium poskytuje ve čtyřletém studijním cyklu úplné střední vzdělání. Velikost školy umožňuje osobní poznání a blízký vztah prakticky mezi všemi vyučujícími a žáky, respektování individuálních vlastností a osobní přístup k žákům.

Vize školy: Měníme se. Hodláme naplňovat očekávání žáků. Chceme se stát místem pro kvalitní přípravu ke studiu na vysoké škole založenou na platformě vzájemné úcty a respektování osobnosti.

Koordinátorka: Mgr. Kateřina Hertlová

 

Gymnázium Třinec

http://www.gymtri.cz

Koordinátorka: Mgr. Kateřina Macurová